Uitgeverij Dulce et Decorum Wie in Nederland iets wil lezen over de Eerste Wereldoorlog kan putten uit een groeiende hoeveelheid in het Nederlands vertaalde non-fictieboeken. Vertaalde fictie is echter minder voorhanden. Uitgeverij Dulce et Decorum wil in deze leemte voorzien …. Meer lezen

Aanbieding ter gelegenheid

van de uitgave van deel 14

van de Bibliotheek

van de Eerste

Wereldoorlog ...

 

Voor slechts € 20,00 (voor Nederland geen verzendkosten) kiest u 3 van de eerste 8 delen. Deel 6, Witte zwanen, zwarte zwanen van Jennifer Johnston, is alleen in de aanbiedingsdoos te krijgen.

Dit is dé gelegenheid om kennis te maken met de schitterende boeken van de Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog.

AANBIEDING:

klik op de afbeelding

 

De Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog

De meest bijzondere romans, verhalen, dagboeken en memoires worden vertaald en uitgegeven onder de noemer van De Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog. 

William March – Compagnie K 

Dalton Trumbo – Stiltewoorden  

Paul Alverdes – Het Fluitersvertrek 

Thomas Boyd - Door het koren

Francis Brett Young - Mars op Tanga

Jennifer Johnston - Witte zwanen, zwarte zwanen 

E.E.Cummings - De Enorme Zaal

Harry Oltheten - Dauw

De Oorlogsherinneringen van Frank Richards, 1914-1918 

James Hanley - De Duitse gevangene / Passie in het aangezicht van de dood

E.P.F.Lynch - Modder van de somme

Bob Latten - Poststempel Verdun

Fritz von Unruh - Offergang

R.H.Mottram - De Spaanse Hoeve
Meer lezen

Bestellingen:

U kunt bestellen door een e-mail naar de uitgeverij te sturen [info@dulce-et-decorum.nl]. U krijgt dan een e-mail terug met de betalingsgegevens. 

Forum van de Eerste Wereldoorlog

Michel Magosse

 RECENSIE

Compagnie K werd geschreven door William March, een pseudoniem voor William Edward Campbell (1893-1954).
March was zelf een Amerikaanse veteraan van de Grote Oorlog en drager van het Croix de Guerre, het Distinguished Service Cross en het Navy Cross.
March nam deel aan de gevechten in het Bois de Belleau, de slagen bij Soissons, St.-Mihiel, Blanc Mont en aan het Meuse-Argonne-offensief.
In Compagnie K, voor het eerst verschenen in 1933, verwoordt hij zijn eigen ervaringen in 113 verhalen, vertelt door 93 soldaten, 7 korporaals, 8 sergeanten, 4 luitenanten en 1 kapitein.

Het boek begint met het verhaal van soldaat Joseph Delaney die 's avonds op de veranda nadenkt over het boek (Compagnie K) dat hij heeft voltooid. Samen met zijn vrouw bespreekt hij een paar pasages.
Van dan af loopt alles mooi chronologisch. We zien hoe de soldaten hun opleiding verwoorden in Virginia, hun overtocht naar Europa, de aankomst in Frankrijk, het verloop van de oorlog, de wapenstilstand, de thuiskomst en als laatst een veteraan die jaren na de oorlog de legerbasis nog eens gaat opzoeken. Hij treft daar een oude bekende en komt tot het besluit dat ze mekaar in feite niets te vertellen hebben en dat hij er mischien maar beter was weggebleven.

Zo beschrijven 113 soldaten een stukje werdervaren in Compagnie K. Alle facetten van de oorlog komen aan bod: het leven in de loopgraven, de scherpschutter, de rantsoenen, de aanval, de beschietingen, de krijgsgevangenen en het religieuze.
Elk verhaal wordt weergegeven volgens het karakter van het personage. Soms naïef, dan weer arrogant, gelaten of heroïsch. Iedereen vertelt vanuit zijn eigen standpunt.
Zo is er de bevelvoerend officier kapitein Matlock, zijn bijnaam luidt Fishmouth Terry, die door de meeste van zijn manschappen als onkundig en soms zelfs als compleet dom wordt beschouwd.
Toch wordt hij door één enkele soldaat een kundig en efficiënt man genoemd die gerespecteerd en bewonderd werd door zijn mannen!
Of een soldaat die na de eredienst tijdens de overtocht naar Europa, waarin de kapelaan de soldaten vertelt dat ze geen soldaten zijn maar kruisvaarders die lichaam en ziel gewijd hebben aan God en vaderland opdat ze de zaken die ze eerbiedigen en heilig achten niet teloor zouden gaan, het opeens niet zo erg meer vind om te sneuvelen voor zoiets omdat de mensen die na hun komen in geluk en vrede zullen leven!

Het mooie van dit boek is dat het bijzondere gebeurtenissen zoals het verhaal van het neerschieten van de krijgsgevangenen door verschillende overtuigingen wordt beschreven. De ijzervreter die het zijn plicht vindt, de lafaard die wegloopt en de “smeerlap” die later terugkomt om de lijken te beroven.

William March heeft op een sobere, maar realistische wijze het relaas van de Amerikaans deelname aan de Eerste Wereldoorlog weergegeven. Een karakterschets van verschillende soldaten die we ook in de realiteit tegenkomen. Het waren niet allemaal helden en dat wordt mooi weergegeven in Compagnie K.
Marsh gaat zelfs zo ver om een paar soldaten hun eigen dood te laten beschrijven!

Compagnie K is geen dik boek, het telt 162 bladzijden, maar toch is het één van de compleetste die ik gelezen heb over de Eerste wereldoorlog. Je krijgt er een realistisch beeld van wat de frontsoldaat zowel geestelijk als fysisch heeft doorstaan.

Of dit boek, zoals een aantal critici hebben geschreven, het beste boek is over de Eerste Wereldoorlog laat ik even in het midden. Wat wel zeker is, is dat Compagnie K thuis hoort tussen de groten zoals de boeken van Erik Maria Remarque, Robert Graves en Frederic Manning.
En dan vraag ik me af waarom het zo lang geduurd heeft eer dit boek in het Nederlands is verschenen ?

Dulce et Decorum - Bibliotheek van de Eerste wereldoorlog nieuwsbrief

Blijft op de hoogte: