Uitgeverij Dulce et Decorum Wie in Nederland iets wil lezen over de Eerste Wereldoorlog kan putten uit een groeiende hoeveelheid in het Nederlands vertaalde non-fictieboeken. Vertaalde fictie is echter minder voorhanden. Uitgeverij Dulce et Decorum wil in deze leemte voorzien …. Meer lezen

Aanbieding ter gelegenheid

van de uitgave van deel 14

van de Bibliotheek

van de Eerste

Wereldoorlog ...

 

Voor slechts € 20,00 (voor Nederland geen verzendkosten) kiest u 3 van de eerste 8 delen. Deel 6, Witte zwanen, zwarte zwanen van Jennifer Johnston, is alleen in de aanbiedingsdoos te krijgen.

Dit is dé gelegenheid om kennis te maken met de schitterende boeken van de Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog.

AANBIEDING:

klik op de afbeelding

 

De Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog

De meest bijzondere romans, verhalen, dagboeken en memoires worden vertaald en uitgegeven onder de noemer van De Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog. 

William March – Compagnie K 

Dalton Trumbo – Stiltewoorden  

Paul Alverdes – Het Fluitersvertrek 

Thomas Boyd - Door het koren

Francis Brett Young - Mars op Tanga

Jennifer Johnston - Witte zwanen, zwarte zwanen 

E.E.Cummings - De Enorme Zaal

Harry Oltheten - Dauw

De Oorlogsherinneringen van Frank Richards, 1914-1918 

James Hanley - De Duitse gevangene / Passie in het aangezicht van de dood

E.P.F.Lynch - Modder van de somme

Bob Latten - Poststempel Verdun

Fritz von Unruh - Offergang

R.H.Mottram - De Spaanse Hoeve
Meer lezen

Bestellingen:

U kunt bestellen door een e-mail naar de uitgeverij te sturen [info@dulce-et-decorum.nl]. U krijgt dan een e-mail terug met de betalingsgegevens. 

Onder Stervenden - Leo van Bergen

      

Deel 15 van de Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog is uit... 

Leo van Bergen, schrijver van het magistrale boek Zacht en Eervol, Lijden en Sterven in een Grote Oorlog, heeft zich voor het eerst gewaagd aan een fictioneel werk. Over Zacht en Eervol waren de critici unaniem in hun positieve kritiek:

'Onontbeerlijk in de geschiedschrijving over de Eerste Wereldoorlog' - Stefan Hertmans

'Een standaardwerk' - NRC

'Het beste Nederlandse boek over de Eerste Wereldoorlog' - De Groene Amsterdammer

Ook de eerste kritieken over Onder Stervenden zijn lovend:

'Opnieuw slaagt Leo van Berger er glansrijk in de confronterende werkelijkheid van de Grote Oorlog over het voetlicht te brengen.' - Diederik van Vleuten

'Geweldige teksten, prachtige vondsten.' - Rob Ruggenberg

De impact van de Eerste Wereldoorlog - of die van welke oorlog ook - beperkte zich niet tot loopgraaf en slagveld. Hij had gevolgen voor ieder aspect van de samenleving, drong door tot in de vezels van - of zo u wilt: corrumpeerde - de gehele maatschappij. In 25 korte, fictionele monologen van 'onpatijdige' archetypen van die oorlog (21 ten tijde van, 4 terugkijkend op) wordt die alomvattende invloed geschetst. Uiteenlopende types, van de prostituee tot de generaal, van de geëxecuteerde tot de brancardier, van het kind tot de Dood, passeren de revue.

 

In het boek zijn 8 tekeningen opgenomen van Henk Fakkeldij:

 

Naast de Nederlandse uitgave, is het boek ook in het Engels uitgegeven.

 

Zowel de Nederlandse en de Engelse uitgave zijn rechtstreeks bij de schrijver te bestellen: l.vanbergen@kpnmail.nl

De prijs is € 19,90

Naast de handelseditie bestaat er van de Nederlandse uitgave ook een speciale genummerde editie (50 exemplaren) met een andere, grafische stofomslag. Deze editie kost €27,50 

Dulce et Decorum - Bibliotheek van de Eerste wereldoorlog nieuwsbrief

Blijft op de hoogte: