Uitgeverij Dulce et Decorum Wie in Nederland iets wil lezen over de Eerste Wereldoorlog kan putten uit een groeiende hoeveelheid in het Nederlands vertaalde non-fictieboeken. Vertaalde fictie is echter minder voorhanden. Uitgeverij Dulce et Decorum wil in deze leemte voorzien …. Meer lezen

Aanbieding ter gelegenheid

van de uitgave van deel 14

van de Bibliotheek

van de Eerste

Wereldoorlog ...

 

Voor slechts € 20,00 (voor Nederland geen verzendkosten) kiest u 3 van de eerste 8 delen. Deel 6, Witte zwanen, zwarte zwanen van Jennifer Johnston, is alleen in de aanbiedingsdoos te krijgen.

Dit is dé gelegenheid om kennis te maken met de schitterende boeken van de Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog.

AANBIEDING:

klik op de afbeelding

 

De Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog

De meest bijzondere romans, verhalen, dagboeken en memoires worden vertaald en uitgegeven onder de noemer van De Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog. 

William March – Compagnie K 

Dalton Trumbo – Stiltewoorden  

Paul Alverdes – Het Fluitersvertrek 

Thomas Boyd - Door het koren

Francis Brett Young - Mars op Tanga

Jennifer Johnston - Witte zwanen, zwarte zwanen 

E.E.Cummings - De Enorme Zaal

Harry Oltheten - Dauw

De Oorlogsherinneringen van Frank Richards, 1914-1918 

James Hanley - De Duitse gevangene / Passie in het aangezicht van de dood

E.P.F.Lynch - Modder van de somme

Bob Latten - Poststempel Verdun

Fritz von Unruh - Offergang

R.H.Mottram - De Spaanse Hoeve
Meer lezen

Bestellingen:

U kunt bestellen door een e-mail naar de uitgeverij te sturen [info@dulce-et-decorum.nl]. U krijgt dan een e-mail terug met de betalingsgegevens. 

***** in De Volkskrant

OORLOG DOOR DE OGEN VAN
EEN BOERENDOCHTER -
R.H.MOTTRAM - DE SPAANSE HOEVE - ***** (VIJF STERREN IN DE VOLKSKRANT)

 

VOOR BOERENDOCHTER
MADELEINE WAS OORLOG EEN BRON VAN INKOMSTEN
 

HANS BOUMAN / DE VOLKSKRANT 29 JUNI 2013

 

Het verhaal van de Eerste Wereldoorlog is in vele romans verteld, meestal vanuit het perspectief van de strijders in de loopgraven. De Britse schrijver Ralph Hale Mottram
(1883-1971) kiest in De Spaanse Hoeve (The Spanish Farm, 1924) niet voor
een militair als hoofdpersoon. Zijn ‘heldin' is de Frans-Vlaamse boerendochter
Madeleine Vanderlynden, die achter de frontlinie het boerenbedrijf van haar
afgeleefde vader bestiert.

Madeleine interesseert zich niet voor het strijdgewoel. Voor haar is de oorlog slechts een ‘bêtise', een grote stommiteit, die haar van haar geliefde Georges heeft gescheiden. Georges is de zoon van de baron, de pachtheer van haar vader, die zich in
augustus 1914 in de strijd heeft laten meesleuren.

Bijna vanaf de eerste bladzijde is het duidelijk dat Madeleine een archetypische overlever is, een bijna pijnlijk nuchter ingestelde persoonlijkheid die vooral oog heeft voor de vraag hoe zij een gegeven situatie zo veel mogelijk in haar eigen voordeel kan
benutten. Die mogelijkheden zijn er volop. Zowel het Franse als het Britse leger
betaalt de boeren goed voor de maaltijden, het onderkomen en andere
faciliteiten. Madeleine houdt nauwkeurig bij wat zij van de militairen te goed
heeft en brengt elke schade in rekening. Als zij grote hoeveelheden geweren
aangeleverd ziet worden, beschouwt zij dat als ‘interessant, geruststellend en
lucratief'.

Welbeschouwd zijn het Franse en het Britse leger even zovele opdrachtgevers voor de boerendochter en is de oorlog een gewaardeerde bron van inkomsten. Een van haar broers is in de strijd omgekomen en voor het leven van de tweede, die in Duitse gevangenschap verkeert, wordt gevreesd. Voor Madeleine zijn dit simpele levensfeiten, geen aanleiding tot geestelijke verscheurdheid.

Dat ze desondanks niet gespeend is van gevoelens, blijkt uit haar voortdurende bezorgdheid om Georges. De lezer kan zich afvragen wat de kansen zijn van een relatie tussen twee mensen die door een semi-feodaal systeem van elkaar worden gescheiden, maar toont aan dat zelfs een schijnbaar uitsluitend op profijt en overleving georiënteerde persoonlijkheid een droom nodig heeft.

De Spaanse Hoeve beschrijft de periode 1915-1918 en gedurende deze jaren komt
Madeleine verscheidene keren in contact met de Britse luitenant Skene. Via hem
probeert ze meer informatie over Georges te achterhalen en gedurende een
verblijf in Parijs is ze korte tijd zijn minnares. Geen moment komt het in haar
op dat Georges, als hij dit zou weten, hierdoor gekwetst zou kunnen zijn. ‘Met
haar praktische ziel, die haar ongeschikt maakte voor wilde fantasieën, keek ze
nooit onder de oppervlakte van dingen.'

Als ze later tijdelijk met Georges wordt herenigd - een aanzienlijk onhebbelijker figuur dan de welopgevoede Skene, maar dat strekt wat Madeleine betreft juist tot zijn
voordeel - aarzelt ze ook geen moment om de Britse luitenant om geld te vragen.
‘Ze was het waard geweest.'

Mottram heeft met De Spaanse Hoeve een indrukwekkend en bij vlagen akelig schurend portret geschreven van de achterkant van de oorlog en daarbij de moed gehad te kiezen voor een nauwelijks sympathieke maar intrigerende hoofdpersoon. Als in het najaar van 1918 de geallieerde troepen wegtrekken, verzucht Madeleine zelfs dat de oorlog wat haar betreft wel wat langer had mogen duren.

Alleen al vanwege deze weinig gehoorde beleving van het oorlogsgeweld, verdient Mottram het opnieuw door lezers te worden omarmd.


De Spaanse Hoeve - R.H.Mottram

Vertaald door Annemieke Steures

Van een inleiding voorzien door Fons Oltheten

Met etsen van Ben van Oers

Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog deel 14

ISBN: 9789089600141

Gebonden met stofomslag

Blz: 180 / Prijs: € 22,50

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


Dulce et Decorum - Bibliotheek van de Eerste wereldoorlog nieuwsbrief

Blijft op de hoogte: