Uitgeverij Dulce et Decorum Wie in Nederland iets wil lezen over de Eerste Wereldoorlog kan putten uit een groeiende hoeveelheid in het Nederlands vertaalde non-fictieboeken. Vertaalde fictie is echter minder voorhanden. Uitgeverij Dulce et Decorum wil in deze leemte voorzien …. Meer lezen

Aanbieding ter gelegenheid

van de uitgave van deel 14

van de Bibliotheek

van de Eerste

Wereldoorlog ...

 

Voor slechts € 20,00 (voor Nederland geen verzendkosten) kiest u 3 van de eerste 8 delen. Deel 6, Witte zwanen, zwarte zwanen van Jennifer Johnston, is alleen in de aanbiedingsdoos te krijgen.

Dit is dé gelegenheid om kennis te maken met de schitterende boeken van de Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog.

AANBIEDING:

klik op de afbeelding

 

De Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog

De meest bijzondere romans, verhalen, dagboeken en memoires worden vertaald en uitgegeven onder de noemer van De Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog. 

William March – Compagnie K 

Dalton Trumbo – Stiltewoorden  

Paul Alverdes – Het Fluitersvertrek 

Thomas Boyd - Door het koren

Francis Brett Young - Mars op Tanga

Jennifer Johnston - Witte zwanen, zwarte zwanen 

E.E.Cummings - De Enorme Zaal

Harry Oltheten - Dauw

De Oorlogsherinneringen van Frank Richards, 1914-1918 

James Hanley - De Duitse gevangene / Passie in het aangezicht van de dood

E.P.F.Lynch - Modder van de somme

Bob Latten - Poststempel Verdun

Fritz von Unruh - Offergang

R.H.Mottram - De Spaanse Hoeve
Meer lezen

Bestellingen:

U kunt bestellen door een e-mail naar de uitgeverij te sturen [info@dulce-et-decorum.nl]. U krijgt dan een e-mail terug met de betalingsgegevens. 

R.H.Mottram - De Spaanse Hoeve


De Spaanse Hoeve


De Spaanse Hoeve
is een verhaal dat zich afspeelt tijdens de Eerste Wereldoorlog. In het verhaal
wordt de ontluisterende stompzinnigheid van de oorlog aan de kaak gesteld, maar
wie verwacht dat de schrijver dat doet door de nadruk te leggen op de
mensonterende loopgraafomstandigheden en de levensverslindende veldslagen komt
bedrogen uit. In De Spaanse Hoeve
bezien we alles door de ogen van Madeleine Vanderlynden, een jonge, gewiekste,
knappe boerendochter die er alles aan doet om haar vaders hoeve – vlak achter
de frontlinie – in stand te houden. Voor de oorlog heeft ze een
hartstochtelijke relatie met Georges d’Archeville, de zoon van de adellijke
landeigenaar, die zich als de oorlog uitbreekt aanmeldt voor de dienst. Als
Madeleine naar hem op zoek gaat, heeft zij in Parijs een korte, bijna
betekenisloze affaire met luitenant Skene, die alleen maar kon ontstaan door de
oorlog. Ze keert terug naar de Spaanse Hoeve, de boerderij die al sinds de Spaanse
tijd vele bedreigingen het hoofd heeft weten te bieden. De hoeve staat symbool
voor de onverzettelijkheid en overlevingsdrang van Madeleine die binnen de
literatuur over de Eerste Wereldoorlog een unieke plaats inneemt.

 


Ralph Hale Mottram (1883-1971) heeft tijdens zijn leven
tientallen boeken geschreven. Poëzie, romans, verhalen, en zelfs een boek over
het bankwezen. Veel van zijn boeken spelen in Norwich of gaan over deze plaats
die in het Britse graafschap Norfolk ligt. In 1953 wordt hij zelfs burgemeester
van deze plaats. Zijn liefde en betrokkenheid leveren hem de bijnaam Mr Norwich
op. Zijn naam als schrijver vestigde hij meteen al met zijn eerste roman: The Spanish Farm (1924). Dit boek was
het eerste deel van een trilogie die verder bestond uit Sixty-four, Ninety-four! (1925) en The Crime at Vanderlynden (1926). Samen geven de boeken een goed
beeld van het bijzondere leven van de mensen vlak achter de frontlinie, maar de
twee vervolgdelen haalden de uitzonderlijke kwaliteit van het eerste deel
absoluut niet. Met The Spanish Farm
heeft Mottram een uniek verhaal over de Eerste Wereldoorlog geschreven en dat
komt vooral doordat hij met Madeleine Vanderlynden een van de opmerkelijkste
verhaalpersonages binnen de oorlogsliteratuur heeft geschapen. Cyril Falls,
schrijver van de bekendste bibliografie over literatuur over de Eerste
Wereldoorlog schreef in 1930 in zijn bespreking van The Spanish Farm:


Wat er ook van de
oorlogsromans mettertijd sneuvelt, weten we niet, maar ik durf met grote
stelligheid te beweren dat de moedige, meedogenloos efficiënte Madeleine,
groots in liefde en als minnares en beschermer van de Spaanse Hoeve, een van de
overlevers zal zijn.


Deze eerste Nederlandse uitgave bewijst zijn gelijk.

fragment:

 


De schemering daalde
neer over de Spaanse Hoeve – een herfstschemering – omfloerste nevelen over de
kleine, platte, chocoladekleurige akkers, de vruchtbaarste en best bewerkte
akkers van de hele wereld, die nu waren afgeoogst. De schitterende kleuren van
de laatste hopbladeren en van de gebruikelijke rij olmen die elke akker
begrensde, waren onzichtbaar, maar de boomtoppen torenden hoog boven de nevelen
uit en reikten naar dat weidse blauwe zwerk waar de oude meesters zo van
hielden en dat nergens weidser is dan in het vlakke Vlaamse land. De Spaanse
Hoeve stond op de nauwelijks waarneembare zuidelijke helling van de zandige
heuvelrug die voor een deel het dal van de IJzer scheidt van dat van de Lys. De
platte weiden strekten zich bijna uit van Aire tot aan de fabrieksrook van
Armentières, dat iets zuidelijker op een iets lager niveau lag. Aan de
noordkant achter het huis lagen een vruchtbare akker en de met olmen omcirkelde
weiden die heel geleidelijk omhoogliepen. Naar het westen, zwart tegen de
laatste wegstervende gloed van de zonsondergang, zochten twee vliegtuigjes zich
ronkend een weg van de vliegveldjes rondom St. Omer naar de horizon in het
oosten, waar het lawaai van het avondlijke ‘haatuurtje’ door de afstand wat
werd afgezwakt tot een zwak gebrom van heavies, een wat scherper geluid van
veldkanonnen, het staccato geknal van geschut en machinegeweren, en de wat
doffere gedempte knallen van mortieren en granaten.

 


 


 

Dulce et Decorum - Bibliotheek van de Eerste wereldoorlog nieuwsbrief

Blijft op de hoogte: